Vốn pháp định & Vốn điều lệ của công ty bảo hiểm nhân thọ là gì

Vốn pháp định & Vốn điều lệ của công ty bảo hiểm nhân thọ là gì

Vốn điều lệ và Vốn pháp định là hai trong số sáu loại Vốn được quy định dành riêng với công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ quy định trong Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010. Đây là 2 loại vốn cơ bản thể hiện rõ nhất để có thể thành lập doanh nghiệp và thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm đó.

Vốn pháp định là gì ?

Theo khoản 7 điều 4 trong Luật doanh nghiệp VIỆT NAM  2005 đã nêu: “Vốn pháp định chính là số vốn tối thiểu để thành lập một doanh nghiệp theo quy định của pháp luật ”. Trong luật, Chính phủ  đã quy định rõ về số Vốn Pháp Định cần có để thành lập một doanh nghiệp theo ngành nghề, bao gồm :

Ngành Kinh doanh Chứng khoán:

 • Quản lý danh mục đầu tư chúng khoán: 3 tỷ đồng
 • Công ty Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng
 • Doanh nghiệp Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng
 • Môi giới việc làm ngành: 50 triệu đồng
 • Tự kinh doanh: 100 tỷ đồng
 • Bảo lãnh, phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng

Ngành Kinh doanh vàng:

 • Kinh doanh tại 2 thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM: 5 tỷ đồng.
 • Kinh doanh ở những tỉnh thành khác: 1 tỷ đồng.

Ngành Kinh doanh bảo hiểm:

 • Doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ: 300 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ: 600 tỷ đồng.

Ngành Kinh doanh tiền tệ, tín dụng

 • Tổ chức, doanh nghiệp tín dụng tiền vốn pháp định là : 5 ngàn tỷ đồng.

Ngành Kinh doanh Bất động sản:

 • Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: 20 tỷ đồng.

Như vậy, vốn pháp định để thành lập công ty kinh doanh trong ngành bảo hiểm nhân thọ theo luật doanh nghiệp tại Việt Nam là 600 tỷ đồng.

>> Vốn pháp định áp dụng cho tất cả những công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín đang hoạt động tại Việt Nam

Vốn điều lệ là gì

Theo khoản 29 điều 4 trong Luật doanh nghiệp Việt nam năm 2014 có quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản của các thành viên trong hội đồng quản trị đã góp hay cam kết góp vào để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hoặc công ty hợp danh. Với công ty cổ phần thì vốn điều lệ là tổng giá trị cổ phần đã bán hoặc đã được mua khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp.

Tài sản tham gia vào góp vốn được chấp nhận : tiền Việt nam đồng, ngoại tệ, vàng, tài sản như bất động sản, công nghệ, giá trị sở hữu trí tuệ, các tài sản khác được ghi trong Điều Lệ Công Ty.

Vốn điều lệ đối với công ty bảo hiểm là vốn đầu tư được góp từ các cổ đông công ty, đồng thời là sự cam kết trách nhiệm được thể hiện bằng vật chất của cổ đông công ty với khách hàng, đối tác của mình. Đồng thời đây còn là minh chứng giúp phân chia lợi nhuận hay như rủi ro trong kinh doanh của những thành viên góp vốn…

TÓM LẠI: Vốn điều lệ càng của công ty càng lớn thì sẽ thể hiện được tiềm lực tài chính mạnh mẽ của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp nào vốn pháp định lớn thì tài chính đó sẽ lớn, qua đó có thể thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư từ những người quan tâm vào doanh nghiệp đó hon.

Bảng xếp hạng Vốn điều lệ tất cả những công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

bảng xếp hạng vốn điều lệ công ty bảo hiểm 2018
BXH Vốn điều lệ cho những Doanh nghiệp BHNT tại Việt Nam.

Xem thêm những quyền lợi và lợi ích khi tham gia bảo hiểm nhân thọ để có thể lựa chọn dễ dàng hơn!

Việt Nam ta hiện đang là thị trường nóng về lĩnh vục vực bảo hiểm nhân thọ, chắc chắn đây sẽ là mảnh đất màu mỡ  thu hút thêm nhiều tập đoàn bảo hiểm lớn trên thế giới trong tương lai không xa. Sự cạnh tranh càng lớn thì sẽ giúp ngành bảo hiểm ở nước ta càng phát triển mạnh mẽ. Và  người dân Việt Nam qua đó sẽ được hưởng lợi từ những phẩm chất lượng và tối ưu hơn.

Vốn pháp định & Vốn điều lệ của công ty bảo hiểm nhân thọ là gì
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *