Thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ cần biết

Thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ cần biết

Không phải ai cũng đủ hiểu biết về bảo hiểm cũng như nắm rõ về những quy định, nguyên tắc hay đơn giản là những thuật ngữ bảo hiểm.Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay, mặc dù chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao. Nhưng bên cạnh đó nó cũng tiềm ẩn không ít rủi ro mà chúng ta không thể lường trước được. Bảo hiểm nhân thọ trở thành một biện pháp đảm bảo tài chính cũng như tính mạng hiệu quả nhất.

Thuật ngữ về các bên tham gia bảo hiểm nhân thọ

Đã có không ít người thường đặt câu hỏi rằng fyp trong bảo hiểm là gì, đơn thanh toán hay mẫu đơn thanh toán bảo hiểm Bảo Việt như thế nào, định phí là gì,……Và nếu không tìm hiểu thì khó có thể hiểu hết được những ý nghĩa của nó khi tham gia bảo hiểm. Vì vậy mà bài viết sau đây của Tư vấn bảo hiểm Việt sẽ mang đến những thuật ngữ về bảo hiểm nhân thọ dựa theo nguyên tắc quyền lợi bảo hiểm và luật bảo hiểm nhân thọ việt nam cần biết để mọi người có thể tham khảo.

 1. Tư vấn tài chính: Được hiểu là một cá nhân hoặc tổ chức có trách nhiệm môi giới bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm dựa trên Hợp đồng tư vấn tài chính. Đây được hiểu là mối quan hệ giữa bên đặt đại lí và bên còn lại nhận làm đại lý.
 1. Bên mua bảo hiểm: là một cá nhân hoặc doanh nghiệp tham gia bảo hiểm, ký kết hợp đồng và thực hiện nghĩa vụ được quy định trong các điều khoản của hợp đồng. Trong đó:
 • Cá nhân tham gia bảo hiểm phải đủ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và ký Giấy yêu cầu bảo hiểm.
 • Đối với tổ chức tham gia bảo hiểm cần phải có đầy đủ giấy tờ đăng ký, thành lập và đang hoạt động một cách hợp pháp tại việt Nam.
 1. Người được bảo hiểm: Là  thuật ngữ bảo hiểm có ý nghĩa rằng người hiện đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và được doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý bảo hiểm theo các quy tắc trong hợp đồng. Độ tuổi của người được bảo hiểm tùy thuộc vào sản phẩm bảo hiểm có thể từ 0-60 tuổi.
 1. Người được thụ hưởng bảo hiểm: là người được bên mua bảo hiểm chỉ định sẽ được nhận toàn bộ hoặc một phần cho phí chi trả bảo hiểm của doanh nghiệp. Người thụ hưởng có thể là cá nhân hoặc một tổ chức và phải được ghi rõ thông tin trong Giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm, các thỏa thuận bổ sung Hợp đồng bảo hiểm.
 2. Mẫu đơn đề nghị thanh toán bảo hiểm: do bên bán bảo hiểm cung cấp, bạn có thể liên hệ văn phòng công ty hay nhân viên chăm sóc của bạn để nhận mẫu.

Thuật ngữ bảo hiểm về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

 1. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ: là bao gồm những giấy tờ Yêu cầu bảo hiểm, Giấy xác nhận và những văn bản có liên quan đến việc yêu cầu bảo hiểm do người mua bảo hiểm hoặc đại điện hợp pháp ký tên sau đó cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm.
 1. Hợp đồng bảo hiểm: Là thỏa thuận bằng văn bản giữa người mua và người cung cấp dịch vụ. Trong đó có Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và những nguyên tắc, quy tắc điều khoản hợp đồng,……
 1. Giấy chứng nhận bảo hiểm: Văn bản này được xem là bằng chứng về giao kết hợp đồng, trong đó bao gồm những bảng liệt kê chi tiết về hợp đồng bảo hiểm.
 1. Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: đây được xem quyền lợi bảo hiểm nằm trong sản phẩm chính của hợp đồng và được ghi rõ trong các văn bản hoặc giấy chhứng nhận bảo hiểm.
 1. Quyền lợi bảo hiểm bổ sung: Thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ này mô tả về những quyền lợi được bổ sung trong sản phẩm bổ sung nhưng phải tưng ứng với các điều khoản quy định trong hợp đồng.
 1. Số tiền bảo hiểm: Tiền bảo hiểm là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ nhận để bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm. Số tiền này được quy định rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc có thể là trong các văn bản khác của hợp đồng. Số tiền này tương ứng với những quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm được hưởng theo những điều khoản quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.
 1. Phí bảo hiểm: phí bảo hiểm là gì – là chi phí bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm. Phí bảo hiểm bao gồm: Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm đóng thêm, Phí bảo hiểm được phân bổ. Trong đó:
 • Phí bảo hiểm cơ bản là khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho năm phí bảo hiểm. Khoản phí này phụ thuộc vào giá trị bảo hiểm và tuổi, giới tính của người được bảo hiểm.
 • Phí bảo hiểm đóng thêm là khoản chi phí mà người tham gia bảo hiểm đóng thêm nhằm tham gia vào quỹ liên kết chung ngoài khoản phí bảo hiểm cơ bản.
 • Phí bảo hiểm được phân bổ là một phần chi phí được phân bổ thêm vào giá trị của hợp đồng nhằm hưởng lãi suất và tăng giá trị ban đầu của hợp đồng bảo hiểm, sau khi được trừ đi chi phí ban đầu.
 1. Khoản nợ: Là khoản tiền được tạm ứng từ hợp đồng hay chi phí tạm ứng mà người tham gia bảo hiểm chưa thanh toán cho doanh nghiệp.
 1. Khoản giảm thu nhập đầu tư: Là sự giảm sút giá trị của của số tiền thu nhập đầu tư. Do doanh nghiệp đã tạm ứng để đóng phí tự động cho người tham gia bảo hiểm khi họ chưa thanh toán phí hàng tháng. Thuật ngữ bảo hiểm khoản giảm thu nhập đầu tư này được tính theo tỉ lệ phầm trăm của số tiền đã tạm ứng được trích từ Giá trị hoàn lại của hợp đồng.
 1. Lãi chia hàng năm: là khoản lãi suất được chia hàng năm sau khi hợp đồng có hiệu lực được 2 năm và đóng phí 2 năm. Khi đó doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tính toán mức lãi chia phù hợp với quy định của Bộ tài chính và thông báo tại từng thời điểm bằng văn bản cho bên mua.
 1. Lãi chia tích lũy: là mức lãi chia hàng năm mà bên mua không rút cộng với một số khoản lãi phát sinh.
 1. Chấm dứt bảo hiểm: đây được xem là hành động chấm dứt đơn phương hoặc yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm của bên mua với bên bán. Thời điểm chấm dứt bảo hiểm tùy thuộc vào yêu cầu của bên mua và bên mua có thể sẽ mất toàn bộ số phí bảo hiểm mà mình đã đóng trước đó.
 2. fyp trong bảo hiểm là gì : Là thuật ngữ chỉ Ngày đầu tiên năm phí bảo hiểm.
 3. Actuary (chuyên gia định phí bảo hiểm ) : là người có nhiệm vụ  định giá sản phẩm bảo hiểm và tính toán khả năng thanh toán hợp đồng bảo hiểm của công ty bảo hiểm, đồng thời tính toán dự phòng với những hoạt động bảo hiểm.

Trên đây là một số các thuật ngữ trong bảo hiểm nhân thọ nhân thọ giúp mọi người tìm hiểu được nhiều vấn đề về bảo hiểm và bao gồm cả những thuật ngữ liên quan đến quyên tắc quyền lợi  giúp mọi người hiểu được vai trò cũng như nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm. Hy vọng những kiến thức về ngành bảo hiểm này sẽ thực sự hữu ích với những ai đang tìm hiểu hay có ý định tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ cần biết
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *