Bảo hiểm bổ trợ cấp y tế

Bảo hiểm bổ trợ cấp y tế

Khi tham gia gói bảo hiểm nhân thọ chính dành cho cá nhân, quý khách hàng có thể tham gia thêm những sản phẩm bổ trợ như gói  Bảo hiểm Trợ cấp y tế. Với thời gian đóng phí ngắn hạn, người tham gia sẽ yên tâm với quyền lợi được hưởng cho chi phí y tế với mỗi ngày nằm viện. Được hưởng 100% số tiền bảo hiểm của gói sản phẩm này hay 200% số tiền bảo hiểm khi chữa bệnh tại Khu Chăm Sóc Đặc Biệt.

Bảo hiểm Trợ cấp y tế – Đóng phí ngắn hạn

Lợi ích về Quyền lợi nằm viện khi tham gia bảo hiểm trợ cấp y tế

Nằm viện tức là bạn sẽ không có thu nhập, do đó bảo hiểm sẽ chi trả một phần giúp bạn bù lại một phần mất mát trong khoảng thời gian này. Số tiền chi trả tùy thuộc vào mệnh giá bảo hiểm đã tham gia.

Số tiền được nhận bằng 0,2% Số tiền tham gia  bảo hiểm.

Ví dụ: Tổng tiền bảo hiểm tham gia là 200 triệu thì số tiền được nhận là 200 tiệu * 0.2 = 400 ngàn/ ngày.

Số tiền được nhận bằng 0,4% Số tiền tham gia bảo hiểm khi nằm tại khoa chăm sóc đặc biệt

Ví dụ: Tổng tiền bảo hiểm tham gia là 200 triệu thì số tiền được nhận là 200 tiệu * 0.4 = 800 ngàn/ ngày nếu nằm viện tại khoa chăm sóc đặc biệt.

Những thành viên khác trong gia đình bạn cũng có thể nhận được lợi ích từ quyền lợi này nếu mua gói bảo hiểm đính kèm với người được bảo hiểm chính.

Đặc biệt hơn số tiền bạn được chi trả là khoản tiền riêng biệt và sẽ không bị trừ vào tiền gốc + lãi + bảo tức + cũng như các quyền lợi khác.

Những giới hạn trong gói Quyền lợi nằm viện

Tuy nhiên, cũng có những giới hạn về quyền lợi này dựa theo tỷ lệ suy giảm sức khỏe theo :

  1. Giới hạn độ tuổi: giới hạn người được bảo hiểm khi được 70 hoặc 75 tuổi.
  2. Giới hạn ngày nằm viện:  trong 1.000 ngày đêm.
  3. Nơi nằm viện: chỉ những Bệnh viện trực thuộc bộ y tế

Những người trẻ tham gia đóng bảo hiểm nhân thọ sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm nhiều so với người già, vì do số năm tuổi đển mức giới hạn tuổi lâu hơn.

Lưu ý: Quyền lợi sẽ được giữ nguyên nếu không thay đổi mệnh giá hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong suốt thời gian hợp đồng bảo hiểm.

Làm thế nào để được hưởng Quyền lợi nằm viện?

Trước nhất bạn cần phải đủ điều kiện để tham gia gói bảo hiểm bổ trợ này: nằm trong tuổi cho phép và sức khỏe tốt. Nếu tuổi cao hay sức khỏe yếu thì sẽ không được tham gia đâu nhé. Sau 16 ngày tham gia thì quyền lợi bảo hiểm sẽ tự động kích hoạt.

Khi nằm viện qua đêm và xuất viện, để nhận được chi trả từ công ty bảo hiểm bạn cần cung cấp Giấy xuất viện có ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm.

Đây chỉ là một trong rất nhiều Quyền lợi từ bảo hiểm nhân thọ đem tới cho cuộc sống chúng ta. Để cho bạn biết rằng bảo hiểm nhân thọ là giải pháp ưu việt như thế nào so với những hình thức tiết kiệm khác.
Và bạn hãy nhớ rằng Bảo hiểm chỉ nên mua khi khỏe mạnh và chưa cần, khi bạn cần đến thì tức là bạn sẽ không đủ điều kiện và sẽ không mua được BẰNG MỌI GIÁ.

Bảo hiểm bổ trợ cấp y tế
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *